Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 Μαΐ 2008

20 Μαΐου: Τα ευρωπαϊκά όργανα καθιερώνουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα


Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να γιορτάζει τα επιτεύγματα και τις προοπτικές όσον αφορά τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης καθιερώνοντας την 20η Μαΐου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα». Η επίσημη τελετή έναρξης του εορτασμού θα γίνει στο Στρασβούργο, όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Janez Janša και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering θα υπογράψουν κοινή τριμερή διακήρυξη. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα θα δώσει την ευκαιρία να τονιστεί ο κρίσιμος ρόλος των ωκεανών και των θαλασσών στην καθημερινή ζωή όχι μόνο των παράκτιων κοινοτήτων αλλά όλων των ευρωπαίων πολιτών, και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Η ανακήρυξη μιας Ημέρας για τη Θάλασσα, ύστερα από τη σχετική πρόταση της Επιτροπής, θα ενθαρρύνει επίσης την καλύτερη επιστασία των παράκτιων ζωνών, των θαλασσών και των ωκεανών από όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς.
«Η θάλασσα, τα θαλάσσια επαγγέλματα και οι θαλάσσιοι πόροι είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και την ευημερία της Ευρώπης. Καθιερώνοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα, εμείς, ως Ευρωπαίοι, επιθυμούμε να εορτάσουμε αυτή την πραγματικότητα και να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η θάλασσα, καθώς και την ενημέρωση για τη νέα μας ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική» δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso.

«Ο καθορισμός μιας ειδικής ημέρας κάθε χρόνο που θα υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία των ωκεανών και των θαλασσών αποτελεί μέσο προαγωγής της ευημερίας και την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» δήλωσε ο κ. Joe Borg, Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας. Πρόσθεσε επίσης: «Είναι μια ιδέα που έγινε ευρύτατα αποδεκτή κατά τη διαδικασία διαβουλεύσεων για τη νέα ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική».

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι πολίτες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που ζουν και εργάζονται στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, ώστε να αποδείξουν τη συμβολή τους συνολικά στην ΕΕ και να δώσουν το ερέθισμα για μια ευρύτερη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σε αυτή την πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει μια έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ. Η έκθεση τονίζει, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην ΕΕ οι εκτεταμένες ακτές της, τα νησιά της και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειές της. Υπογραμμίζονται επίσης οι μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και ζητείται τα στοιχεία αυτά να ληφθούν πλήρως υπόψη στη χάραξη της υπό εκπόνηση ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Επί πλέον, η έκθεση τονίζει τη βασική σημασία που έχει η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών εταίρων στην επιτυχία της θαλάσσιας πολιτικής και συνιστά τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Εκ παραλλήλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλέσει μια διάσκεψη των ενδιαφερομένων στις Βρυξέλλες, στις 19 και 20 Μαΐου, η οποία θα είναι ανοικτή στον Τύπο. Το πρόγραμμα της διάσκεψης περιλαμβάνει ως κεντρικούς ομιλητές τον Ευρωπαίο Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Joe Borg, το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητή της έκθεσης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική κ. Willi Piecyk και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών και Δήμαρχο και βουλευτή της Δουνκέρκης κ. Michel Delebarre. Θα υπάρχει και ένα πάνελ υπουργών με επικεφαλής τον εκπρόσωπο της σλοβενικής προεδρίας, στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Νορβηγίας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους τρόπους με τους οποίους θα προωθηθεί ο συνεχής διάλογος των ενδιαφερομένων, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και να εξασφαλιστεί ότι η νέα αυτή πολιτική θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην περιφερειακή διάσταση των θαλάσσιων υποθέσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2007 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2007, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αρμονικού πλαισίου για την προώθηση των συνεργειών και την επίλυση των ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των ποικίλων τομέων πολιτικής που αφορούν τη θάλασσα. Σύμφωνα με το λεπτομερές πρόγραμμα δράσης που δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο, η ίδια η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει προτάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την τόνωση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών λιμένων και των πόλεων που τους φιλοξενούν, την επανεκτίμηση του ρυθμιστικού κοινωνικού πλαισίου που διέπει τις θέσεις εργασίας στη θάλασσα και την προώθηση της καλύτερης αντιστοιχίας μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και της θαλάσσιας πολιτικής. Επίσης, έχει προβεί στην καταγραφή των συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης καθώς και των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και ικανοτήτων των κρατών μελών.

Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα βλ.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: