Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

28 Φεβ 2008

Επέκταση Δικτύου Natura 2000

IP/07/1683

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2007

Η Επιτροπή εγκρίνει μείζονα επέκταση του δικτύου Natura 2000.
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τέσσερεις αποφάσεις με τις οποίες επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο Natura 2000 σε τέσσερεις βιογεωγραφικές περιοχές. Με δεδομένο τον μεγάλο πλούτο βιοποικιλότητας της φύσης ανά την ΕΕ, η οδηγία χωρίζει την Κοινότητα σε διάφορες βιογεωγραφικές, όπως αποκαλούνται, περιοχές : ατλαντική, ηπειρωτική, αλπική, μεσογειακή, αρκτική, μακαρονησιακή και παννονική. Οι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις αφορούν τη θέσπιση αρχικού καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας στην παννονική περιοχή, δηλαδή στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία, και την επικαιροποίηση των ισχυόντων καταλόγων στην ατλαντική, την αρκτική και την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή. Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης, το οποίο συγκροτήθηκε με βάση την οδηγία του 1992 για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ). Αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.


Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: