Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10 Σεπ 2008

Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη

Ημερίδα με θέμα "Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη" διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (κτίριο οδού Πειραιώς), στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης της Διεθνής Επιτροπής Μουσείων CIDOC 2008. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα ψηφιοποίησης, ψηφιακής επιμέλειας, τεκμηρίωσης και αξιοποίησης πολιτιστικών αγαθών, νέα συστήματα, κ.ά. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες του για υποδομές ανοικτής πρόσβασης, αποθετήρια και επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.
Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των ελληνικών πολιτιστικών φορέων που παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο και να προωθήσει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την παραγωγή ελληνικών προτύπων, σε αντιστοιχία με εκείνα άλλων χωρών.
Εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μουσείων, αλλά και της Πολιτείας, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με προγράμματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικών αγαθών, την παραμετροποίηση υπαρχόντων συστημάτων και την ανάπτυξη νέων, την ανάλυση της πολιτισμικής πληροφορίας, κ.λπ. Θα λειτουργήσει επίσης έκθεση με σχετικά έργα ελληνικών οργανισμών.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέας που δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα τεκμηρίωσης πληροφοριών που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τις ανθρωπιστικές σπουδές, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ελεύθερου λογισμικού και των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης, θα παρουσιάσει τα έργα που υλοποιεί για: τα αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ήλιος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, καθώς και τις ψηφιακές συλλογές "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού".
Το Διεθνές Συνέδριο CIDOC 2008 με θέμα "Ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών αγαθών" θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη. Το Συνέδριο προσελκύει ερευνητές, επιμελητές, τεκμηριωτές, αρχειονόμους και ειδικούς στη μουσειακή πληροφορία από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα καλύψουν τα θεματικά πεδία: α) τεχνογνωσία της επιμέλειας μουσειακών συλλογών και αξιοποίησή της στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, β) πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των ψηφιακών πολιτιστικών πληροφοριών, και γ) διερεύνηση μεθόδων και προκλήσεων για την προσέγγιση του πολιτιστικού αγαθού μέσω της εικονικής έκθεσης, της μάθησης εξ αποστάσεως και των τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών για την εκπαίδευση και την έρευνα.

Πηγή: www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μουσείο Μπενάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: