Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9 Δεκ 2008

Véronique Chankowski, Athènes et Délos à l’époque classique, 2008

Véronique Chankowski, Athènes et Délos à l’époque classique. Recherches sur l’administration du sanctuaire d’Apollon délien, "Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 331", Αθήνα 2008.
ISBN: 13 - 978-2-86958-197-5
Τιμή: 90 €
Γαλλικά
Μονογραφία

Τον Νοέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε η μονογραφία της Véronique Chankowski, πρώην μέλους της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και νυν Διευθύντριας Σπουδών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, με θέμα την ιστορία της κλασικής Δήλου.

Πρόκειται για μια συνθετική μελέτη της ιστορίας των σχέσεων μεταξύ της Αθήνας και της Δήλου στην κλασική εποχή. Με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν το 1972 από τον J. Coupry (Inscriptions de Délos. Amphictyonie attico-délienne. Actes administratifs nos. 89-104-33, Παρίσι 1972), η συγγραφέας προσεγγίζει την ιστορία του ιερού και την επιρροή της Αθήνας στο ιερό κατά τον 5o και τον 4o αιώνα π.Χ., μια περίοδο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η εκτενέστατη μελέτη του επιγραφικού υλικού (55 επιγραφές, που αναδημοσιεύονται) προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των Αθηναίων, του νησιού της Δήλου και του ιερού της, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περιόδου για την εξέλιξη του ιερού.

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις απαρχές της αθηναϊκής εξουσίας στο ιερό του Απόλλωνα, την αθηναϊκή παρουσία στο νησί και το ρόλο του ιερού στην ηγεμονική πολιτική της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την αθηναϊκή παρουσία στο ιερό - την αθηναϊκή εξουσία στη Δήλο, τις εορτές στη Δήλο της κλασικής εποχής και τη Δήλο σε συνάρτηση με τη διοίκηση των ιερών της Αττικής. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται οι αμφικτύονες και η διοίκηση του ιερού κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., καθώς και η χρονολογία των αμφικτυόνων και των ψηφισμάτων. Εξετάζεται επίσης η αθηναϊκή παρουσία στο νησί κατά τον 4ο αι. π.Χ. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες του ιερού του Απόλλωνα, οι απαρχές του ιερού πλούτου μέσω της κληρονομιάς του Απόλλωνα (αναθήματα κ.λπ.) και ενός οικονομικού δικτύου το οποίο εμπλέκει το ιερό, τις πόλεις και τους ιδιώτες. Τέλος, η συγγραφέας προσδιορίζει τις αντιστοιχίες μεταξύ αθηναϊκού και δηλίου ημερολογίου αναθεωρώντας ορισμένες χρονολογήσεις των ψηφισμάτων της κλασικής περιόδου και των δηλίων αρχόντων.
Σ’ ένα σημαντικό παράρτημα, η συγγραφέας παραθέτει τις 55 επιγραφές μαζί με τους πίνακες αντιστοίχισης των παραπομπών στις διαφορετικές δημοσιεύσεις (tables de concordances) καθώς και τις προτεινόμενες διορθώσεις σε επιγραφές της περιόδου της Ανεξαρτησίας της Δήλου. Την έκδοση συμπληρώνει ένα προσωπογραφικό ευρετήριο των Αθηναίων και των Δηλίων που αναφέρονται στις επιγραφές της Δήλου.


Catherine Bouras www.arxaiologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: