Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

14 Φεβ 2011

Πιλότος η Σύρος για το Υ.Θ. Υ.Ν.ΑΛ

Διαβάσαμε στο www.kykladesnews.gr:

Η Σύρος συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 5 νησιά πιλότοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που επέλεξε το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, για να εφαρμόσει τη νέα εθνική στρατηγική του στα ελληνικά νησιά. Για το συγκεκριμένο θέμα η Υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.ΘΥ.Ν.ΑΛ) κα Ελπίδα Τσουρή έστειλε την ακόλουθη επιστολή – πρόσκληση προς τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης κ.Γιάννη Δεκαβάλλα αναφέροντας τα εξής:


«Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.ΘΥ.Ν.ΑΛ) αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Χωρικού Παρατηρητηρίου (ESPON) «EUROISLANDS, H ανάπτυξη των νησιών, Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής», προχωρά στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά. Η στρατηγική αυτή έχει τρεις διαστάσεις: την ευρωπαϊκή, την εθνική και την περιφερειακή/τοπική (βλ. συνημμένο Σημείωμα 1).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΥΘΥΝΑΛ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατέθεσε τις προτάσεις του για την αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής πολιτικής για τα ευρωπαϊκά νησιά στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής (βλ. συνημμένο Σημείωμα 2), ενώ στο επόμενο διάστημα ξεκινά επαφές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ομάδες πίεσης (lobbies) που λειτουργούν είτε στα ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιφερειών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), είτε γύρω από αυτά (Επιτροπή Νησιών της CRPM, Επιμελητήρια Ευρωπαϊκών Νησιών - INSULEUR, Δίκτυο Μικρών Ευρωπαϊκών Νησιών - ESIN) για τη διαμόρφωση συναντίληψης, για το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής, και ανάληψη κοινής δράσης.
Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν προκαταρκτικές συζητήσεις με άλλα Υπουργεία, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και οι ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν στο νησιωτικό χώρο, να λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη της εθνικής πολιτικής.
Όμως, με βάση τις αρχές της διακυβέρνησης και της επικουρικότητας, δεν είναι δυνατόν, στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής, να μην ληφθεί υπόψη η άποψη των άμεσα ενδιαφερόμενων, των νησιωτών (κατοίκων και επιχειρηματιών) και των εκπροσώπων τους.

Θεωρώντας ότι αυτή η διαβούλευση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί σε επίπεδο καθορισμού γενικών αρχών, αλλά να έχει πρακτικό χαρακτήρα, το ΥΘΥΝΑΛ θεωρεί σκόπιμο ότι στην παρούσα φάση, που οι νέες τοπικές αρχές εκπονούν να επιχειρησιακά τους σχέδια, που θα καθορίσουν το μέλλον τους, για τα επόμενα 3,5 χρόνια, πρέπει να εξεταστεί πώς το γενικό πλαίσιο, που προτείνει, μπορεί:
(α) να εξειδικευθεί σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους νησιών, τα ειδικά προβλήματα και τις επιδιώξεις των κοινωνιών τους και (β) να υποστηριχθεί από οριζόντιες δράσεις και κατάλληλες προσαρμογές των κλαδικών πολιτικών.
Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο να έχει, σε σύντομο χρόνο, απτά αποτελέσματα, ορατά, αλλά και υλοποιήσιμα, σε επόμενη φάση, από όλους τους ενδιαφερόμενους νησιώτες, το ΥΘΥΝΑΛ αποφάσισε να επιλέξει σε πρώτη φάση έναν περιορισμένο αριθμό νησιών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ως νησιά πιλότους και στα οποία θα εφαρμοστούν οι προτεραιότητες της στρατηγικής μας, με στόχο:
• Ποιοτικά νησιά
• Πράσινα νησιά
• Νησιά ίσων ευκαιριών.

Στα πλαίσια, λοιπόν, επεξεργασίας και διαμόρφωσης πιλοτικών προτάσεων για τα νησιά, σας καλούμε να συμμετέχετε στη συνάντηση που πραγματοποιείται στο ΥΘΥΝΑΛ, Γρ.Λαμπράκη 150, την Τετάρτη 16/2/11, ώρα 12.00 το μεσημέρι.


Nα πούμε από τώρα ΩΧΧΧΧ!!!!!.... Καλά θα περιμένουμε ως την Τετάρτη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: