Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

30 Ιουλ 2013

Τ ρ ο π ο / λ ο γ ί ε ς, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου, 31.07- 30.08.2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Μ ο υ σ ε ί ο Μ α ρ µ α ρ ο τ ε χ ν ί α ς 

 Σας προσκαλούµε στα εγκαίνια της έκθεσης του ∆ηµήτρη Σκαλκώτου και της Μαρίας Κόντη

Τ ρ ο π ο / λ ο γ ί ε ς

 την Τετάρτη 31.7.2013, ώρα 21:00, στο Μουσείο Μαρµαροτεχνίας.

 ∆ιάρκεια έκθεσης: 31 Ιουλίου – 30 Σεπτεµβρίου 2013
 Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά (εκτός από την Τρίτη), 10:00-18:00
 Κλειστά: 15 Αυγούστου
 Είσοδος ελεύθερη

 Μουσείο Μαρµαροτεχνίας | Πύργος Τήνου, Πάνορµος 842 01 | Πληροφορίες, επικοινωνία: 22830 31290

Δεν υπάρχουν σχόλια: